Fagligt

Pædagogisk læreplan

Jeg arbejder med udgangspunkt i Kolding kommunes pædagogiske læreplan for dagtilbud.

Hvis det er noget i har lyst til at se nærmere på, så finder i den her: https://dagplejen.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=492671

Når jeg planlægger året, arbejder jeg ud fra et årshjul, her vil i kunne se hvilket tema jeg har fokus på en måned af gangen. I dette vil jeg inddrage de seks læreplanstemaer.

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Et eksempel på det vil være: tema, jul i december, at vi fejrer julen, pynter og bager og div, er kultur, vi lære at danse til Nissen på loftet, her bruger vi vores krop, vi laver gaver af salt dej og bruger vores sanser.

Juletema – Uldtotterne

Julen er et godt eksempel på hvordan man i hverdagen arbejder med alle 6 læreplans temaer over en hel måned. Jeg vælger derfor at have fokus på et tema af gangen.

Eks. Vil temaer for Marts Natur, udeliv og bevægelse, hvor vi ser på foråret og hvordan det spirer omkring os.

Når alt det her er sagt, så er det vigtigste processen frem for resultatet, derfor har jeg mere fokus på vejen til udvikling og hvordan vi kommer til det ønskede mål, om det er udseendet af juledekorationen eller at lære at gå, er for mig lige vigtigt,