3-6 årige

3-6 årigeforældreinddragelse og fælles ansvar- skoleparathed

Der er ikke mange private pasningsordninger i Kolding kommune der tilbyder pasning fra 3-6 år. Blandt andet fordi tilskuddet fra kommunen falder og forældre egenbetaling stiger betydeligt (til 5.675 kr.)

Noget af det man skal have med i overvejelserne omkring at have sit barn i privat pasningsordning fra de er 3 til de når skolealderen er at, det også kræver lidt mere involvering af forældrene.

Eksempelvis, vil barnet have godt af at opleve de at være med i større børnegrupper, her kan man evt. gå til spejder, gymnastik eller anden holdsport.

Der vil også været fokus på skoleparathed.

Jeg vil bidrage til store dele af dette, men der vil være områder jeg af den ene eller anden årsag ikke kan dække. Primær i forhold til Social udvikling i større grupper

Jeg har erfaring fra børnehave og indskoling, der fra har jeg et godt indblik i hvad der forventes af børnene og hvad det er de kommer til. Jeg har tidligere været med til glidende overgang fra børnehave til skole, og har selvfølgelig mulighed for at rådgive om hvordan vi sammen giver jeres barn den bedst mulige overgang og opstart til skole.